Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

(İş Güvenliği, Çevre & Kalite)

Derya Silah Sanayi olarak yüksek kalite ve düşük maliyet ilkelerini esas alarak savunma ve hobi amaçlı hafif silah hizmeti verirken, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, ilgili tüm yasal prosedürlere uymak, müşterilerimize özel şartları sağlamak ve tüm bunları yaparken çevrenin korunması adına gerekli duyarlılığı göstererek önlemler alarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmak Entegre Yönetim Sistemleri doğrultusundaki politikamızdır.

Bu doğrultuda temel ilkelerimiz aşağıdaki gibidir;

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesini sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

İş güvenliği, çevre ve kalite politikamız gereği oluşabilecek acil durumlara hazırlıklı olmak için risk analizleri yapmak, gereklilikleri belirlemek, çalışanları bilinçlendirmek ve tatbikat uygulamalarıyla acil durumlara müdahaleye hazır olacak şekilde güvenli çalışma alanları yaratmak.

Yasal düzenlemelerle belirlenmiş tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek.

Politikamız, çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çevreye duyarlı, müşterilerimize kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, tüm yenilik ve gelişmeleri takip ederek sürekli iyileştirilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu
Satı DEMİREL

Copyright (C) 2016 Derya Arms. All rights reserved.